Institutionen för lingvistik och filologi

Divya Mathur - en diaspora författare i hindi : ventilering av kandidatuppsatsen

  • Datum: 26 april, kl. 14.15–15.45
  • Plats: Engelska parken 2-0025
  • Föreläsare: Manne Ekdahl
  • Arrangör: Indologi
  • Kontaktperson: Heinz Werner Wessler
  • Seminarium