Institutionen för lingvistik och filologi

Docentföreläsning i semitiska språk

  • Datum: 21 februari, kl. 16.15–17.00
  • Plats: Engelska parken 2-1024
  • Föreläsare: Ablahad Lahdo
  • Arrangör: Språkvetenskapliga fakulteten
  • Kontaktperson: Anders Holm
  • Docentföreläsning

Iranian contact influence on Arabic dialects