Institutionen för lingvistik och filologi

Constructions as cross-linguistic generalizations over instances: The case of passives

  • Datum: 18 april, kl. 15.15–17.00
  • Plats: Engelska parken 9-2029
  • Föreläsare: Jan-Ola Östman, University of Helsinki
  • Arrangör: General Linguistics, Dept of Linguistics and Philology
  • Kontaktperson: Harald Hammarström
  • Seminarium