Institutionen för lingvistik och filologi

Försokratikerna 7: Protagoras

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 9–3042
  • Föreläsare: Mats Rosengren
  • Webbsida
  • Arrangör: Grekiska
  • Kontaktperson: Eric Cullhed
  • Telefon: 0723042850
  • Seminarium

Seminarium i serien Försokratikerna. För anmälan och material, skriv en rad till Eric.Cullhed@lingfil.uu.se eller Dimitrios.Iordanoglou@lingfil.uu.se.