Institutionen för lingvistik och filologi

Seminarium i semitiska språk

  • Datum: 2017-04-11 kl 16:15 18:00
  • Plats: Engelska parken 9-3042
  • Föreläsare: Krzysztof Baranowski
  • Arrangör: Semitiska språk
  • Kontaktperson: Eleanor Coghill
  • Seminarium

The language of the Qatna texts