Institutionen för lingvistik och filologi

Seminarium i semitiska språk

  • Datum: 11 april, kl. 16.15–18.00
  • Plats: Engelska parken 9-3042
  • Föreläsare: Krzysztof Baranowski
  • Arrangör: Semitiska språk
  • Kontaktperson: Eleanor Coghill
  • Seminarium

The language of the Qatna texts