Institutionen för lingvistik och filologi

The Ossetic Language

  • Datum: 2016-09-13 kl 10:15 12:00
  • Plats: Engelska parken 9-3042
  • Föreläsare: Jan Henrik Holst, Hamburg University, Germany
  • Arrangör: Iranska språk
  • Kontaktperson: Carina Jahani
  • Föreläsning