Forum för kinastudier

Forum för kinastudier grundades år 2012, som ett led i stärkande av utbildning och forskning om och med Kina. Den 30 januari 2013 invigdes detta forum formellt av rektor Eva Åkesson. Invigningen inleddes av vice rektor för Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap Margaretha Fahlgren och föreståndare för Forum för kinastudier Joakim Enwall.

Kontaktperson:
Professor Joakim Enwall, Forum för kinastudier, Joakim.Enwall@lingfil.uu.se

Uppsala Sidenvägsmöte

Välkomna till Uppsala Sidenvägsmöte då Sidenvägsseminariet presenterar olika projekt. Förmiddagens presentationer är öppna för studenter och andra intresserade.

Datum: 10 maj, kl. 10.00–12.30
Plats: Gamla Torget 3, 3 trappor, Uppsala Seminariebiblioteket, Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier
Arrangör: Seminariet är ett samarbete mellan Forum för kinastudier (Sidenvägsseminariet), Forum för turkiska studier och Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier

9.30    Kaffe

10.00 Joakim Enwall, Institutionen för lingvistik och filologi  & Ingvar Svanberg, Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, välkomnar och introduktion

Projektpresentationer

10.15  Abdolbaset Ghorbani, Medicinal plant trade along the Silk Road

10.45  Annika Larsson, Sidenexport till vikingarna i väst

11.15  Patrick Hällzon, Med östturkestanska resenärers ögon i Indien

11.45  Ingvar Svanberg, Linnélärjungen Johan Peter Falck

Föreläsningar våren 2019

Lokal: Geijer-salen, 6-1023, Engelska parken

 • 28 januari, 17.00-18.30, Christer Ljungwall, docent Copenhagen Business School, "Kinas ekonomiska utveckling"
 • 4 februari, 17.00-18.30, Karl Hallding, forskare, Stockholm Environment Institute, "Miljöfrågor i Kina"
 • 18 februari, 17.00-18.30, Ola Wong, journalist och författare, "Xi Jinping – Tigerjägaren"
 • 4 mars, 17.00-18.30 Marina Svensson, professor, föreståndare för Centrum för öst- och sydöstasienstudier, "Internet och sociala medier i Kina"

Tidigare seminarier

plan för verksamheten

 • Att verka för tillkomsten av en excellensmiljö för forskning om Kina i bred tvärvetenskaplig bemärkelse.
 • Att synliggöra UU:s kompetens om Kina gentemot interna och externa aktörer.
 • Att bidra till informationsutbyte avseende kinarelaterad verksamhet vid UU.
 • Att inrätta ett kalendarium över kinarelaterade aktiviteter vid UU samt över aktiviteter med deltagande av personal från UU i Kina och andra länder.
 • Att bistå med strategisk planering för området.
 • Att identifiera finansiering till kinarelaterade forskningsprojekt, konferenser och utbytesprogram samt koordinera den samlade forskningskompetens om Kina som finns inom vetenskapsområdet för att i god tid förbereda ansökningar om särskilda forskningsmedel och konferensmedel.
 • Att samordna och utveckla kontakter mellan UU och andra universitet i Sverige och i Kina, samt inleda en långsiktig kontakt och dialog med utländska excellensmiljöer, genom ramavtal, utbyten av forskare (och doktorander) och att identifiera områden för samverkan.
 • Att inleda forskarseminarieserier för kinaforskare vid UU, som framöver kommer att vara till nytta för framtida mastersstudenter/doktorander.
 • Att bjuda in föreläsare som är relevanta för utbildning och forskning inom ämnet.
 • Att samordna områdesstudier på mastersnivå/doktorandnivå med andra institutioner och främja samarbete mellan ämnet kinesiska och andra institutioner inom vetenskapsområdet med syfte att möjliggöra för studenter i kinesiska på avancerad nivå att läsa delar av sin utbildning vid dessa institutioner.
 • Att utveckla stödfunktioner inom vetenskapsområdet för ett fortsatt utbud av uppdragskurser till kinesiska motparter.