Institutionen för lingvistik och filologi

Forum för kinastudier

Forum för kinastudier grundades år 2012, som ett led i stärkande av utbildning och forskning om och med Kina. Den 30 januari 2013 invigdes detta forum formellt av rektor Eva Åkesson. Invigningen inleddes av vice rektor för Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap Margaretha Fahlgren och föreståndare för Forum för kinastudier Joakim Enwall.

GÄSTFÖRELÄSNINGAR VÅRTERMINEN 2018

Date: March 26 at 17-18.30       Place: Geijer-salen, Engelska parken 6-1023
Title: Chinese Science Fiction: New Wave, Heterotopia, and the Posthuman
Speaker: Professor Mingwei Song
Invitation

föreläsningen ingår i:

Workshop: Transcultural Perspectives on Contemporary Literary Utopia and Dystopia
Time & Venue: Monday 26 March 2018, 17:00-20:15 Geijersalen (Eng 6-1023)
Programme


20 mars kl. 14:15-16:00 i sal Eng 9-1016

Professor Kwok-kan Tam: "Subjectivity in Gao Xingjian’s Paintings"


22 januari   17:00-18:30         Kinas ekonomiska utveckling                 Christer Ljungwall
26 februari 17:00-18:30          Xi Jinpings krig mot korruption – Kina
                                               i Xis era                                                   Ola Wong
12 mars      17:00-18:30         Miljöfrågor i Kina                                     Karl Hallding
19 mars      17:00-18:30         Kinas internet                                          Ola Wong

Samtliga i sal 6-1023 (Geijer-salen)

Kontaktperson:
Professor Joakim Enwall, Forum för kinastudier, Joakim.Enwall@lingfil.uu.se

Tidigare seminarier

plan för verksamheten

 • Att verka för tillkomsten av en excellensmiljö för forskning om Kina i bred tvärvetenskaplig bemärkelse.
 • Att synliggöra UU:s kompetens om Kina gentemot interna och externa aktörer.
 • Att bidra till informationsutbyte avseende kinarelaterad verksamhet vid UU.
 • Att inrätta ett kalendarium över kinarelaterade aktiviteter vid UU samt över aktiviteter med deltagande av personal från UU i Kina och andra länder.
 • Att bistå med strategisk planering för området.
 • Att identifiera finansiering till kinarelaterade forskningsprojekt, konferenser och utbytesprogram samt koordinera den samlade forskningskompetens om Kina som finns inom vetenskapsområdet för att i god tid förbereda ansökningar om särskilda forskningsmedel och konferensmedel.
 • Att samordna och utveckla kontakter mellan UU och andra universitet i Sverige och i Kina, samt inleda en långsiktig kontakt och dialog med utländska excellensmiljöer, genom ramavtal, utbyten av forskare (och doktorander) och att identifiera områden för samverkan.
 • Att inleda forskarseminarieserier för kinaforskare vid UU, som framöver kommer att vara till nytta för framtida mastersstudenter/doktorander.
 • Att bjuda in föreläsare som är relevanta för utbildning och forskning inom ämnet.
 • Att samordna områdesstudier på mastersnivå/doktorandnivå med andra institutioner och främja samarbete mellan ämnet kinesiska och andra institutioner inom vetenskapsområdet med syfte att möjliggöra för studenter i kinesiska på avancerad nivå att läsa delar av sin utbildning vid dessa institutioner.
 • Att utveckla stödfunktioner inom vetenskapsområdet för ett fortsatt utbud av uppdragskurser till kinesiska motparter.