Institutionen för lingvistik och filologi

Forum för Kinastudier

Forum för kinastudier grundades år 2012, som ett led i stärkande av utbildning och forskning om och med Kina. Den 30 januari 2013 invigdes detta forum formellt av rektor Eva Åkesson. Invigningen inleddes av vice rektor för Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap Margaretha Fahlgren och föreståndare för Forum för kinastudier Joakim Enwall.

Föreläsningar höstterminen 2017

Inbjudan till gästföreläsning Forum för kinastudier
Måndagen den 20 november kl. 12.30-14:00 i sal 7-0015 Engelska parken:
Kvinnor i Kina: Pirater, järnflickor och finanslejon
Marina Thorborg, Professor i ekonomisk historia, Södertörns högskola

Inbjudan Poster

Föreläsningar vårterminen 2017

Guest lecture

Thursday May 11 at 14.15-16 Room: 16-0041

Shu-mei Shih, professor of Comparative Literature, Asian Languages and Cultures, and Asian American Studies at UCLA

Postcolonial Theory, Southeast Asia, and “the Chinese Question”

Abstract: This lecture examines the limits of postcolonial theory in terms of both its Anglo-Franco focus and what the European colonisers called "the “Chinese question” in Southeast Asia.  It will connect “the Chinese question” as the question of Chinese minorities—or Sinophone communities--to Southeast Asia’s historical relationship to the gigantic country to its north, China, and argue for an inter-imperial approach to postcolonial studies.

Bio: Shu-mei Shih is a professor of Comparative Literature, Asian Languages and Cultures, and Asian American Studies at UCLA, and the Hon-yin and Suet-fong Chan Professor of Chinese at the University of Hong Kong.  Her book, The Lure of the Modern: Writing Modernism in Semicolonial China, 1917-1937 (2001), is considered the authoritative study of Chinese literary modernism to date, and her Visuality and Identity: Sinophone Articulations across the Pacific (2007) inaugurated a new field of study called Sinophone Studies.  She has also edited or co-edited several significant books, including Minor Transnationalism (2005), The Creolization of Theory (2011), Comparative Racialization (2008), Sinophone Studies: A Critical Reader (2013), and Comparatizing Taiwan (2014).  


Torsdagen 20 april 2017 kl 10.00 - 12.30

Sidenvägsseminarium på Historiska museet i Stockholm, ett samarrangemang mellan Forum för kinastudier och Historiska museet.

Inbjudan


FILMVISNING OCH SEMINARIUM

Onsdagen den 15 mars
Kl 10:15-12:00
Sal: 16-0042
Visning av filmen Processen
Baserad på en roman av Liu Zhenyun
Regissör: Feng Xiaogang

Torsdagen den 16 mars
Kl 10:15-12:00
Sal: 7-0043
Samtal med författaren Liu Zhenyun och regissören Liu Yulin

Mer information>>


Måndag, 13 februari, kl. 17:00-18:30, sal 7-0042
Karl Hallding, senior forskare vid Stockholm Environment Institute
Miljöfrågor i Kina

Måndag, 20 mars, kl. 17:00-18:30, sal 7-0042
Ola Wong, journalist och författare
Tigerjägaren – Xi Jinpings krig mot korruptionen

Kontaktperson:
Professor Joakim Enwall, Forum för kinastudier, Joakim.Enwall@lingfil.uu.se

Tidigare seminarier

plan för verksamheten

 • Att verka för tillkomsten av en excellensmiljö för forskning om Kina i bred tvärvetenskaplig bemärkelse.
 • Att synliggöra UU:s kompetens om Kina gentemot interna och externa aktörer.
 • Att bidra till informationsutbyte avseende kinarelaterad verksamhet vid UU.
 • Att inrätta ett kalendarium över kinarelaterade aktiviteter vid UU samt över aktiviteter med deltagande av personal från UU i Kina och andra länder.
 • Att bistå med strategisk planering för området.
 • Att identifiera finansiering till Kinarelaterade forskningsprojekt, konferenser och utbytesprogram samt koordinera den samlade forskningskompetens om Kina som finns inom vetenskapsområdet för att i god tid förbereda ansökningar om särskilda forskningsmedel och konferensmedel.
 • Att samordna och utveckla kontakter mellan UU och andra universitet i Sverige och i Kina, samt inleda en långsiktig kontakt och dialog med utländska excellensmiljöer, genom ramavtal, utbyten av forskare (och doktorander) och att identifiera områden för samverkan.
 • Att inleda forskarseminarieserier för kinaforskare vid UU, som framöver kommer att vara till nytta för framtida mastersstudenter/doktorander.
 • Att bjuda in föreläsare som är relevanta för utbildning och forskning inom ämnet.
 • Att samordna områdesstudier på mastersnivå/doktorandnivå med andra institutioner och främja samarbete mellan ämnet kinesiska och andra institutioner inom vetenskapsområdet med syfte att möjliggöra för studenter i kinesiska på avancerad nivå att läsa delar av sin utbildning vid dessa institutioner.
 • Att utveckla stödfunktioner inom vetenskapsområdet för ett fortsatt utbud av uppdragskurser till kinesiska motparter.