Institutionen för lingvistik och filologi

Tidigare projekt

 • LetsMT! är ett EU-projekt inom fältet statistisk maskinöversättning.
 • Induktiv dependensparsning (Inductive Dependency Parsing) har som mål att med hjälp av maskininlärning bygga system som analyserar texters grammatiska struktur.
 • Metoder och verktyg för automatisk grammatikextraktion syftar till att automatiskt ta fram redogörelser av språks grammatiker.
 • Projekt kursdatabas: maskinöversättning av kurs- och utbildningsplaner är ett led i Uppsala universitets strävan att lagra alla kurs- och utbildningsplaner i en gemensam databas, SELMA, både på svenska och engelska.
 • KOMA, Korpusbaserad maskinöversättning.
 • MATS, Methodology and Application of a Translation System.
 • Basresurser för svensk språkteknologi är ett delprojekt inom projektet "En infrastruktur för svensk språkteknologi".
 • Att stödja forskningsmiljön för mindre språk, att bygga upp resurser i form av parallella korpusar för bl.a. turkiska och hindi. Svensk-turkisk parallell korpus är ett delprojekt och utgör pilotprojektet.
 • Scaniakorpus, ett projekt om flerspråkig dokumenthantering.
 • ETAP, organisation och användning av parallellkorpusar.
 • PLUG, parallellkorpusprojekt vid universiteten i Linköping, Uppsala och Göteborg.
 • Accurate and Efficient Non-Projective Dependency Parsing.
 • Matematikens och naturvetenskapens texter och språk i prov är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala och Umeå universitet.
 • FASTY, Faster Typing for Disabled Persons.
 • Scarrie, ett EU-projekt om datorstöd för skandinavisk korrekturläsning.
 • Förekomstbaserad dependenssemantik är en ytorienterad och dependensbaserad analys av sanningsvillkorssemantik.
 • MIA, Multra in Action