Institutionen för lingvistik och filologi

AGORA

Agora är ett tvärvetenskapligt nätverk för forskning om antiken och antikreception i vid bemärkelse vid Uppsala Universitet. Nätverket anordnar föreläsningar, seminarier och debatter, samt årliga fakultetsöverskridande vinterskolor för doktorander inom ramen för U4-samarbetet med Göttingen, Groningen och Ghent.

Agora upprätthåller gemensamma informationskanaler för att koordinera antikorienterad verksamhet i Uppsala. Vi har en epostlista och inom kort kommer ett gemensamt antikkalendarium att visas på denna sida.

Forskningsnätverket leds är för närvarande (2017–) av Eric Cullhed och Fredrik Sixtensson. Alla beslut fattas av en styrgrupp där följande medlemmar ingår:

Gabriella Beer (Religionshistoria)
Gunnel Ekroth (Antikens kultur och samhällsliv)
Gerd V. M. Haverling (Latin)
Dimitrios Iordanoglou (Grekiska)
Janne Lindqvist (Litteraturvetenskap och retorik)
Mats Persson (Idé- och lärdomshistoria)
Pauliina Remes (Teoretisk filosofi)
Johan Tralau (Statsvetenskap)
Cecilia Wassen (Nya testamentets exegetik)

Kalendarium - AGORA