AGORA

Agora är ett tvärvetenskapligt nätverk för forskning om antiken och antikreception i vid bemärkelse vid Uppsala Universitet. Nätverket anordnar föreläsningar, seminarier och debatter, samt årliga fakultetsöverskridande vinterskolor för doktorander inom ramen för U4-samarbetet med universitet i Göttingen, Groningen och Ghent.

Agora upprätthåller gemensamma informationskanaler för att koordinera antikorienterad verksamhet i Uppsala. Vi underhåller en epostlista för att nå ut med information om evenemang med koppling till antiken och antikvetenskap i Uppsala.

Forskningsnätverket leds för närvarande (2017–) av Eric Cullhed och Fredrik Sixtensson. Alla beslut fattas av en styrgrupp där följande medlemmar ingår:

Gabriella Beer (Religionshistoria)
Gunnel Ekroth (Antikens kultur och samhällsliv)
Gerd V. M. Haverling (Latin)
Dimitrios Iordanoglou (Grekiska)
Janne Lindqvist (Litteraturvetenskap och retorik)
Mats Persson (Idé- och lärdomshistoria)
Pauliina Remes (Teoretisk filosofi)
Johan Tralau (Statsvetenskap)
Cecilia Wassen (Nya testamentets exegetik)