Department of Linguistics and Philology

Försokratikerna 7: Protagoras

  • Date: 21 September, 13:15–15:00
  • Location: Engelska parken 9–3042
  • Lecturer: Mats Rosengren
  • Website
  • Organiser: Grekiska
  • Contact person: Eric Cullhed
  • Phone: 0723042850
  • Seminarium

Seminarium i serien Försokratikerna. För anmälan och material, skriv en rad till Eric.Cullhed@lingfil.uu.se eller Dimitrios.Iordanoglou@lingfil.uu.se.