The Ossetic Language

  • Date: –12:00
  • Location: Engelska parken 9-3042
  • Lecturer: Jan Henrik Holst, Hamburg University, Germany
  • Organiser: Iranska språk
  • Contact person: Carina Jahani
  • Föreläsning